Menu
Elastyczny model kręgosłupa z kością udową

Elastyczny model kręgosłupa z kością udową


Kod produktu: B002
Cena brutto: 399,00 zł

Szczegóły produktu

Naturalnej wielkości model kręgosłupa ludzkiego wraz z kośćmi miedniczymi wykonany z tworzywa sztucznego gotowy do umieszczenia na statywie.

Model pozwala na demonstrację przykładowych zagadnień:

  • Budowa kręgosłupa
  • Połączenie kręgosłupa z czaszką (model posiada fragment kości potylicznej czaszki)
  • Różnice w budowie kręgów budujących poszczególne odcinki kręgosłupa
  • Ruchomość kręgosłupa człowieka
  • Budowa kości miedniczych
  • Budowa i działanie stawu biodrowego

Części chrzęstne kręgosłupa (krążki międzykręgowe czyli tzw. „dyski") wykonane są z miękkiego silikonowego tworzywa dobrze oddającego mechaniczne własności prawdziwych struktur. W kanale kręgowym umieszczony został model rdzenia kręgowego. Wykonany jest on z miękkiego tworzywa koloru żółtego dzięki czemu jest on dobrze widoczny (pozwala to na łatwe pokazanie ułożenia rdzenia w kanale). Ponad to model posiada w górnym odcinku wykonaną z czerwonego tworzywa szyjną arterię kręgową.
Kości miednicze wchodzące w skład modelu posiadają wiernie oddaną strukturę (podział na budujące je kości) oraz połączenie chrzęstne między nimi (spojenie łonowe). Jedna z kości miedniczych posiada kolorowe oznaczenia miejsc przyczepu ważniejszych mięśni oraz ścięgien.
Stawy biodrowe są w modelu w pełni ruchome dzięki czemu model przydatny jest w demonstracji działania stawu kulistego oraz budowy nasady kości udowych.
Model polecany jest jako pomoc dydaktyczna w początkowej nauce anatomii człowieka w gimnazjum i szkole średniej.

W skład zestawu wchodzi model kręgosłupa wraz z praktycznym stojakiem ułatwiającym prezentację i przechowywanie modelu.

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu w rzeczywistości.

Newsletter

Zaloguj lub Zarejestruj