0
0,00 zł
 x 

Twój koszyk jest pusty

Ostatnio oglądane produkty

Drukuj
Uchwyt zasilający wraz z lampami spektralnymi
Lampa spektralna - Neon
Lampa spektralna - Argon
Uchwyt zasilający wraz z lampami spektralnymi
Uchwyt zasilający wraz z lampami spektralnymi
Uchwyt zasilający wraz z lampami spektralnymi

Z217 - Lampy spektralne z uchwytem zasilającym

Kod produktu: Z217
Cena brutto:1330,00 zł
Cena podstawowa z VAT 1390,00 zł
Rabat -60,00 zł

 

Zestaw składa się z sześciu rurek Plückera z różnymi gazami pod niskimi ciśnieniami (wodorem, helem, neonem, argonem, kryptonem i rtęcią) oraz kompaktowego uchwytu wraz z zasilaczem wysokiego napięcia. Pozwala on demonstrować widma atomowe (cząsteczkowe) gazów bez konieczności używania dodatkowych urządzeń zasilających jak np. induktor Ruhmkorffa. Rurki Plückera pozwalają na bezpośrednią obserwację widm liniowych emitowanych przez pobudzane do świecenia pary gazów rozrzedzonych.

Budowa/Opis techniczny:
Lampy spektralne (rurki Plückera) mają długość ok. 26 cm, średnicę zewnętrzną szerszej części ok. 1,5 cm, przewężenie środkowe zaś posiada średnicę ok. 0,5 cm przy długości 10 cm. Przy końcach posiadają wtopione elektrody, połączone galwanicznie z kontaktami na zewnątrz rurek przy ich końcach. Stanowią one połączenia elektryczne między uchwytem zasilającym a gazem wewnątrz lampy.
Zasilacz wysokiego napięcia wraz z uchwytem na lampy ma ok. 36 cm wysokości, 12 cm szerokości i 10 cm głębokości. Zasilany jest z gniazda sieciowego (230 V, 50 Hz), dając napięcie wyprostowane 5000 V i natężenie prądu do 10 mA.

Działanie:
Po podłączeniu zasilacza do sieci umieszczamy w jego uchwytach sprężynujących wybraną lampę spektralną – wystarczy ją wsunąć do dolnego uchwytu, wcisnąć ją tak, aby ścisnąć sprężynę w uchwycie i ustawić pod górnym uchwytem, zwalniając nacisk – rurka będzie przytrzymywana przez sprężyny w uchwytach. Po umieszczeniu w uchwycie lampy możemy włączyć zasilacz (włącznik znajduje się z boku urządzenia).
Możemy w sposób jakościowy demonstrować „wypadkowy" kolor światła emitowanego przez dany gaz patrząc wprost na niego, lub też wykorzystać spektroskop (Zestaw nr 47. Spektroskop pryzmatyczny metalowy lub Zestaw nr 23. Spektroskop pryzmatyczny) aby uwidocznić widmo promieniowania charakterystycznego dla danego pierwiastka, rozkładając tym samym barwę wypadkową na składowe. W tym celu można też użyć siatki dyfrakcyjnej.

UWAGA:
"Nie należy utrzymywać włączonej lampy spektralnej przez dłużej niż 30 s. Ponowne włączenie tej użytej przed chwilą lampy powinno się odbyć również po ok. 30 s przerwy."

Wykorzystanie zgodnie z podstawą programową:
IV etap edukacyjny, zakres podstawowy, punkt 2., podpunkt 1). „Uczeń opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym wodoru" i 2) „Uczeń interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów".

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu w rzeczywistości.