Menu

MSP17 – moduł do pomiaru przyspieszenia


Kod produktu: MSP17
Cena brutto: 680,00 zł

Szczegóły produktu

Moduł stanowi element Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLog. Za pomocą modułu MSP-17 można zmierzyć jednocześnie trzy współrzędne wektora przyspieszenia (ax, ay, az), a więc wyznaczyć kierunek, zwrot i wartość wektora przyspieszenia, z jakim moduł ten porusza się, a więc również przyspieszenia, z jakim porusza się ciało, z którym jest on połączony (np. umieszczenie modułu w samochodzie albo windzie lub położenie na wózku poruszającym się po torze powietrznym umożliwia zmierzenie przyspieszenia, z jakim porusza się ten samochód, winda lub wózek).

Zakres pomiarowy Rozdzielczość ADC Rozdzielczość
Maksymalna częstotliwość próbkowania
ax -80 do 80 m/s2 10 bitów 0,15 m/s2 3000 1/s
ay -80 do 80 m/s2
az -80 do 80 m/s2

Czas trwania pomiaru: od 1 s do 31 dni

Moduł ma wbudowaną pamięć, co umożliwia wykonanie pomiarów w trybie off-line (bez połączenia z komputerem, w tym trybie jako zasilacza używa się modułu MSP3 – moduł akumulatora BAT 200).

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu w rzeczywistości.

Newsletter

Zaloguj lub Zarejestruj